pneumosclerosis

pneumosclerosis - patologická náhrada pľúcneho spojivového tkaniva v dôsledku zápalových alebo dystrofických procesov v pľúcach sprevádzaná porušením elasticity a výmeny plynov v postihnutých oblastiach. Lokálne zmeny sú asymptomatické, difúzne - sprevádzané progresívnou dýchavičnosťou, kašľom, bolesťou na hrudníku, rýchla únava. Na identifikáciu a vyhodnotenie lézie, rádiografiu a počítačovú / multistickú CT pľúc, spirografiu, pľúcnu biopsiu s morfologickým overením diagnózy sa používa. Pri liečbe pneumokrózy sa používajú GCS, cytostatiká, antifibrotiká, oxygenoterapia, respiračná gymnastika; ak je to potrebné, nastolí sa otázka transplantácie pľúc.

pneumosclerosis

Pneumoskleróza je patologický proces charakterizovaný nahradením pľúcneho parenchýmu nefunkčným spojivovým tkanivom. Pneumofibróza sa zvyčajne vyvíja v dôsledku zápalových alebo dystrofických procesov v pľúcach. Proliferácia spojivového tkaniva v pľúcach spôsobuje deformáciu priedušiek, prudké zhutnenie a zmenšenie pľúcneho tkaniva. Pľúca sa stávajú bezvzduchové a zmenšujú sa. Pneumoskleróza sa môže vyvinúť v každom veku, častejšie sa pozoruje táto patológia pľúc u mužov starších ako 50 rokov. Pretože sklerotické zmeny v pľúcnom tkanive sú nezvratné, choroba má neustále postupujúci priebeh, môže viesť k hlbokej invalidite a dokonca k smrti pacienta.

Klasifikácia pneumokrózy

Pokiaľ ide o stupeň substitúcie pľúcneho parenchýmu s spojivovým tkanivom,

 • pľúcna fibróza - reštriktívne obmedzené zmeny v pľúcnom parenchýme, ktoré sa striedajú s pľúcnym tkanivom vzduchu;
 • pneumosclerosis (v skutočnosti pneumokleróza) - zhutnenie a nahradenie parenchýmu pľúc spojivovým tkanivom;
 • pnevmotsirroz - extrémny prípad pneumosklerózy charakterizovaný úplnou výmenou alveol, ciev a priedušiek spojivovým tkanivom, pleurálna konsolidácia, posunutie na postihnutú stranu orgánov mediastína.

Pri prevalencii v pľúcach môže byť pneumokleróza obmedzená (lokálna, fokálna) a difúzna. Obmedzená pneumokleróza je malá a veľká ohnisková vzdialenosť. Obmedzená pneumoskleróza makroskopicky predstavuje segment komprimovaného pľúcneho parenchýmu s poklesom objemu tejto časti pľúc. Zvláštnou formou ohniskovej pneumokrózy je karnifikácia (postpneumonická skleróza, pri ktorej sa pľúcne tkanivo vo vzhľade a konzistencii podobá surovému mäsu v zápalovom zameraní). Pri mikroskopickom vyšetrení v pľúcach možno určiť sklerotické ložiská ohniska, fibro-teleklázia, fibrínový exsudát atď.

Difúzna pneumoskleróza postihuje celé pľúca a niekedy obe pľúca. Pľúcne tkanivo je zhutnené, objem pľúc je znížený, ich normálna štruktúra je stratená. Obmedzená pneumokleróza významne neovplyvňuje funkciu výmeny plynov a elasticitu pľúc. Pri difúznom pľúcnom postihnutí pneumosklerózou je obraz tuhých pľúc a zníženie jeho vetrania.

Primárnou léziou týchto alebo tých pľúcnych štruktúr je alveolárna, intersticiálna, perivaskulárna, perilobulárna a peribronchiálna pneumoskleróza. Pre etiologické faktory sa vyskytla postnkrotická, dyscirkulatívna pneumoskleróza, ako aj skleróza pľúcneho tkaniva v dôsledku zápalových a dystrofických procesov.

Príčiny a mechanizmus vývinu pneumokrózy

Pneumoskleróza zvyčajne sprevádza kurz alebo slúži ako výsledok niektorých pľúcnych ochorení:

 • nevyriešená infekčná, vírusová a aspiračná pneumónia, tuberkulóza, mykózy;
 • CHOCHP, chronická bronchitída a peribronchitída;
 • atelectáza pľúc, predĺžená masívna pleuriséria;
 • pneumokonióza spôsobená vdýchnutím priemyselných plynov a prachu, radiačné poranenia;
 • alveolitída (fibrotická, alergická);
 • sarkoidóza pľúc;
 • cudzie telieska priedušiek;
 • poranenia a poranenia hrudníka a pľúcneho parenchýmu;
 • dedičných pľúcnych ochorení.

Vývoj pneumosklerózy môže viesť k nedostatočnému objemu a účinnosti protizápalovej liečby týchto ochorení.

Tiež fibróza môže vyvinúť v dôsledku hemodynamických porúch v menšom cirkulačného systému (ako v dôsledku mitrálnej chlopne komory srdcové zlyhanie ľavej, pľúcna embólia), v dôsledku ionizujúceho žiarenia prijímanie pneumotropic toxické lieky u pacientov so zníženou imunitnú reakciu.

Postpneumonic fibróza sa vyvíja ako výsledok neúplné riešenie zápalu v pľúcach, čo vedie k proliferácii spojivového tkaniva jazvy a vyhladenie lumen alveol. Zvlášť fibrózy sa často vyskytuje po stafylokokové pneumónia sprevádzaná tvorbou nekrózy parenchýmu pľúc a tvorbou abscesov, hojenie je sprevádzané proliferáciou fibrózne tkaniva. Posttuberkulózna pneumoskleróza je charakterizovaná proliferáciou v pľúcach spojivového tkaniva a vývojom obriezcového emfyzému.

Chronická bronchitída a bronchiolitída spôsobujú vznik difúznej peribronchiálnej a perilobulárnej pneumoklerózy. Pri dlhodobej pleuristike sa povrchové vrstvy pľúc zúčastňujú zápalového procesu, parenchým sa vylučuje a dochádza k vzniku pleurogénnej pneumokrózy. Fibrotizujúca alveolitída a poškodenie žiarením spôsobujú vznik difúznej pneumokrózy s tvorbou "bunkového pľúca". S príznakmi zlyhania srdcovej ľavej komory, mitrálnej chlopne dochádza propotevanie kvapalná časť krvi do pľúcneho tkaniva s ďalším rozvoju kardiogénneho pľúcnej fibrózy.

Mechanizmy vývoja a formy pneumokrózy sú spôsobené jej príčinami. Avšak spoločné pre všetky etiologické formy pneumosklerózy sú poruchy ventilačnej funkcie pľúc, drenážnej kapacity priedušiek, cirkulácie krvi a lymfy v pľúcach. Porucha štruktúry a deštrukcia alveolov vedie k nahradeniu morpofunkčných štruktúr pľúcneho parenchýmu spojivovým tkanivom. Porucha lymfocytu a krvného obehu, sprievodná bronchopulmonárna a vaskulárna patológia tiež prispievajú k vzniku pneumokrózy.

Symptómy pneumokrózy

Obmedzená pneumokleróza zvyčajne neobťažuje pacientov, niekedy sa vyskytuje mierny kašeľ so zníženým spútom. Pri pohľade na stranu lézie môžu byť zistené abnormality hrudníka.

Difúzna pneumo-skleróza sa symptomaticky prejavuje nedostatkom dychu - najprv s cvičením av budúcnosti - v kľude. Koža s cyanotickým odtieňom v dôsledku zníženej ventilácie alveolárneho pľúcneho tkaniva. Charakteristickým znakom respiračného zlyhania pri pneumoskleróze je príznak hipokratických prstov (vo forme paličiek). Difúzna pneumokróza je sprevádzaná chronickou bronchitídou. Pacienti sú postihnutí kašľom - najprv zriedkavé, potom obsedantné s uvoľnením purulentného sputa. Váženie priebehu pneumoklerózy je hlavnou chorobou: bronchiektázickou chorobou, chronickou pneumóniou. Môžu sa vyskytnúť bolesti v hrudi, slabosť, strata hmotnosti, zvýšená únava.

Často sú príznaky cirhózy pľúc: hrubá deformácia hrudníka, atrofia intercostálnych svalov, posun srdca, veľké cievy a priedušnica v smere porážky. Pri difúznych formách pneumokrózy vzniká hypertenzia malého kruhu krvného obehu a symptómov pľúcneho srdca. Závažnosť priebehu pneumoklerózy je určená objemom postihnutého pľúcneho tkaniva.

Morfologické zmeny v pľúcnych mechúrikov, priedušiek a ciev u pnevmoskleroze vedú k porušovaniu pľúcnej ventilácie funkcie, arteriálna hypoxémia, zníženie cievnych a zložitým vývojom cor pulmonale, chronické respiračné zlyhanie, zápalové prílohu pľúcnych ochorení. Neustálym spoločníkom pneumokrózy je emfyzém pľúc.

Diagnóza pneumoklerózy

Fyzické údaje pre pneumokrózu závisia od lokalizácie patologických zmien. Nad zónou porážky alebo difúzne počuje náhle znížené dýchanie, mokré a suché sipot, perkusný zvuk - nudný.

Spoľahlivá detekcia pneumokrózy umožňuje pľúcnu rádiografiu. Pomocou rádiografie sú zistené zmeny v pľúcnom tkanive v asymptomatickom priebehu pneumoklerózy, ich prevalencii, povahe a závažnosti. Na detailovanie stavu postihnutých oblastí s pneumokrózou sa vykonáva bronchografia, CT pľúc a MRI.

Rádiologické známky pľúcnej fibrózy sú rôznorodé, pretože odrážajú nielen sklerotické zmeny v pľúcach, ale aj obraz sprievodnými ochoreniami: rozdutie pľúc, chronická bronchitída, bronchiektázie. Röntgenové snímky stanovené zníženie veľkosti postihnutej časti pľúc, amplifikácie, sieťovaním a ovinutý pľúcna vzoru pozdĺž priedušky v dôsledku deformácie ich stien, infiltrácia a skleróza peribronchiálním tkaniva. Často nižšia pľúcna pole oddelenia formu porézny hubu ( "kavitačný"). Na bronchograms - konvergencia odchýlky alebo priedušiek a ich deformácie, malé priedušky nestanovené.

Keď sa vykonáva bronchoskopia, bronchiektázia sa často zaznamenávajú príznaky chronickej bronchitídy. Analýza bunkového zloženia spláchnutia z priedušiek umožňuje objasniť etiológiu a stupeň aktivity patologických procesov v prieduškách. V štúdii funkcie vonkajšieho dýchania (spirometria, peakflowmetry) sa zistilo zníženie vitálnej kapacity pľúc a indexov bronchodilatancie (index Tiffno). Zmeny v krvi s pneumokrózou sú nešpecifické.

Liečba pneumoklerózy

Liečba pneumokrózy je vykonávaná pulmonológa alebo terapeutom. Akútny zápalový proces v pľúcach alebo vznik komplikácií sa môže stať indikáciou pre hospitalizáciu v pľúcnom oddelení. Pri liečbe pneumokrózy je hlavným dôrazom na odstránenie etiologického faktora.

Obmedzené formy pneumoklerózy, ktoré sa nevykazujú klinicky, nevyžadujú aktívnu liečbu. Pokiaľ dôjde k fibróza s akútnym zápalom (často zápal pľúc a zápal priedušiek), predpíše antimikrobiálne látky, expektoranciá, mukolytiká, bronchodilatanciá, terapeutické bronchoskopia sa vykonáva za účelom zlepšenia odvodnenie bronchiálnej stromu (bronchoalveolárnej výplach). Pri srdcovom zlyhaní udalosti používa srdcové glykozidy a prípravky draslík, prítomnosť alergické zložky a difúzny fibrózy - glukokortikoidy.

Dobré výsledky pre pneumosklerózu poskytujú terapeutický a športový komplex, masáž hrudníka, kyslíková terapia a fyzioterapia. Obmedzená pneumokleróza, fibróza a cirhóza, deštrukcia a vyčerpanie pľúcneho tkaniva vyžadujú chirurgickú liečbu (resekcia postihnutej časti pľúc). Novou technikou pri liečbe pneumo-sklerózy je použitie kmeňových buniek, ktoré umožňujú obnoviť normálnu štruktúru pľúc a ich funkciu výmeny plynov. Pri hrubých difúznych zmenách je jedinou metódou liečby transplantácia pľúc.

Prognóza a prevencia pneumokrózy

Ďalšia predpoveď na pneumosklerózu závisí od progresie zmien v pľúcach a od rýchlosti rozvoja respiračného a srdcového zlyhania. Najhoršie varianty pneumosklerózy sú možné v dôsledku vytvorenia "bunkového pľúca" a pripojenia sekundárnej infekcie. Keď sa tvorí "bunková pľúca", respiračná nedostatočnosť sa prudko zvyšuje, tlak v pľúcnej tepne sa zvyšuje a pľúcne srdce sa rozvíja. Vývoj sekundárnych infekčných, mykotických alebo tuberkulóznych procesov na pozadí pneumosklerózy často vedie k smrti.

opatrenia na prevenciu fibrózy zahŕňajú prevenciu respiračných ochorení, skoré liečbe prechladnutia, infekcia, zápal priedušiek, zápal pľúc, pľúcnej tuberkulózy. Pri interakcii s pneumotoxickými látkami, ktoré užívajú pneumotoxické lieky, je tiež potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. V prostredí s nebezpečenstvom profesií spojených s inhaláciou plynu a prachu, vyžadujú použitie respirátorov, montáž vetranie v baniach a v fréz pracovisku na sklo, leštičky a ďalšie. Pri identifikácii zamestnanca atribúty fibrózu vyžaduje prevedenie do iného miesta výkonu práce, nie je spojená s expozíciou pneumotoxických látok. Zlepšenie stavu pacientov s pneumoklerózou, odvykanie od fajčenia, kalenie, ľahké telesné cvičenia.

Čo je pneumokleróza: príznaky a liečba

Pľúcna fibróza - jedná sa o vážne patológie dýchacích orgánov, počas ktorého je funkčný pľúcne tkanivo upravené, takže nie je schopný vykonávať svoju základnú činnosť. Proces je nezvratný, nie je možné obnoviť stratenú časť pľúc medikáciou.

Pacienti sa často pýtajú, či budú schopní žiť s takou diagnózou a čo robiť, aby sa stav v budúcnosti nezhoršil. K tomu je potrebné pochopiť pôvodné príčiny ochorenia.

Čo sa deje v tele

Choroba má veľa príčin vývoja, značná časť prispieva k predisponujúcim faktorom, ktoré sú v histórii človeka. Takmer vždy na výskyt pneumoklerózy ovplyvňuje vnútornú dlhotrvajúcu infekciu tela. Z iného dôvodu sa pľúcne tkanivo začína deformovať, takže nemôže vykonávať základné funkcie.

Alveoly v léziách nie sú naplnené vzduchom, v nich sa nevyskytuje výmena plynu. Ak sa patológia vyvíja na neexistujúcom mieste, choroba nie je sprevádzaná vážnymi príznakmi. Problémy začínajú, keď väčšina pľúcneho tkaniva prešla sklerózou pľúc.

Mnohí sa zaujímajú o otázku, či má osoba pneumosklerózu, je infekčná alebo nie. Odpoveď je jednoduchá: stojí za to zažiť, keď je spôsobená infekciou, samotná choroba nepredstavuje nebezpečenstvo pre ostatných.

klasifikácia

Existuje niekoľko typov tejto choroby, v závislosti od toho, čo môžete predpokladať následnú prognózu. Na určenie, ktoré pneumosklerózy u konkrétneho pacienta pomôžu moderné diagnostické metódy. V závislosti od formy ochorenia je vybraná najvhodnejšia liečivá terapia.

Podľa stupňa škôd sú:

 1. Pneumofibróza - počas nej dochádza k zmene parenchýmu, ktorý pokrýva priestor bez vzduchu. Alveoly sú nedotknuté.
 2. Pneumoskleróza je úplnou náhradou parenchýmu.
 3. Pneumocróza - patologický proces zachytáva všetky pľúcne tkanivá spolu s cievami a prieduškami. Pleura sa zahusťuje, dochádza k vytesneniu mediastína.

Toto ochorenie je tiež rozdelené podľa prevalencie lézie. V prípade poškodenia malú oblasť, to je nazývané miestna pľúcna fibróza (fokálna), kedy patologické zmeny zahŕňajú veľkú plochu pažiace tkaniny, môžeme hovoriť o difúzne formu.

 1. Ohnisková pneumoskleróza nespôsobuje pacientovi značné nepríjemnosti. Ovplyvňuje malú časť dýchacieho systému. Neovplyvňuje proces výmeny plynov alebo elasticitu pľúcneho tkaniva.
 2. Difúzna pneumo-skleróza je stav, v ktorom sú ovplyvnené celé pľúca, menej často obe. Vyskytuje sa porucha ich vetrania.

Táto choroba je tiež rozdelená podľa miesta lézie a príčiny, ktorá ju spôsobila.

Pľúcna choroba pľúc je vážne ochorenie, ktoré vyžaduje celoživotné pozorovanie pulmonológa. Preto by ste nemali odložiť návštevu špecialistu.

Príčiny vzniku pneumokrózy

Pneumosklerotické zmeny v pľúcach sa vyvíjajú z mnohých rôznych dôvodov. Často nie sú v organizme včas vyliečené infekčné procesy. Dôležitú úlohu zohráva prítomnosť predisponujúcich faktorov v živote pacienta.

Choroby, ktoré môžu spôsobiť výmenu pľúcneho tkaniva:

 • chronická bronchitída, pneumónia, atelectáza, alveolitída, pleuristika, aspiračná pneumonitída a ďalšie problémy spojené s respiračnými orgánmi;
 • ťažké poranenia hrudníka;
 • dedičných ochorení bronchopulmonálneho systému.

Často príčinou pneumokrózy sú vírusy, infekcie alebo huby, ktoré dlho viedli svoj život v pľúcach, napríklad počas tuberkulózy. To môže byť tiež spôsobené emfyzém pľúc.

Predisponujúce faktory

Aj za prítomnosti vyššie opísaných ochorení sa vo všetkých prípadoch nevyvinie pneumoskleróza. Dôležitú úlohu zohrávajú predisponujúce faktory, ktorým je pacient vystavený každý deň. Čím viac z nich je, tým vyššia je pravdepodobnosť poškodenia parenchýmu.

Čo môže ovplyvniť výskyt poškodenia:

 • ochorenia kardiovaskulárneho systému;
 • fajčenie, dokonca pasívne, pitie alkoholu;
 • trombóza pľúc;
 • ionizujúce žiarenie;
 • dlhodobé používanie určitých liekov;
 • oslabenie imunity;
 • dedičná predispozícia k ochoreniam pľúc.

Pacientka pulmonológie by si mala pamätať, že túžba po alkohole výrazne podkopáva imunitu, vďaka ktorej telo nie je schopné plne bojovať proti infekcii. Fajčenie okrem škodlivých účinkov môže spôsobiť bronchopulmonárny kŕč, čo je dôvodom prerušenia výmeny plynov. V 70% prípadov sa mohol vyhnúť vývoju pneumotoraxu, ak osoba nefajčí.

Symptomatológia ochorenia

Ak je lézia zameraná, pacient nemusí cítiť príznaky ochorenia. Rozvíjajú sa len s difúznou zmenou v pľúcnom tkanive.

Symptómy pľúcnej pneumokrózy:

 1. Kašeľ. Spočiatku majú obavy z mierneho kašľa, ktoré sa nakoniec zhoršujú. Kašeľ sa stáva produktívnym, začína sa oddeľovať viskózny hnisavý spút.
 2. Dýchavičnosť. V začiatočnej fáze ochorenia sa objavuje len pri fyzickej námahe. Avšak, ako sa pozoruje progresia a vo fáze pokoja.
 3. Cyanóza a bledosť kože. Narušenie mikrocirkulácie v tkanivách sa vyvíja v dôsledku výmeny plynov abnormalít, takže koža na tvári sa stáva bledá, nasolabiálních trojuholník iný modra farba.
 4. Neschopnosť vykonať plnohodnotné respiračné pohyby spôsobuje opuch krčných žíl.

Po progresii ochorenia môže pacient pocítiť všeobecné zhoršenie zdravia, ktoré je spojené s poruchou vetrania. Pri ťažkých formách pneumoklerózy pľúc sa pozoruje vizuálny posun médií, hrudník čiastočne padá dovnútra.

diagnostika

Najjednoduchšie je detegovať pneumokrózu na rentgenovom snímku, lekár však používa aj metódy auskultácie a perkusie, bronchografiu, CT pľúc. Hlavnú úlohu v diagnostike zohráva pacientova životná história, prítomnosť sprievodných ochorení. Výstražný signál je spájanie kliniky chronickej bronchitídy alebo emfyzému.

Počas vyšetrenia odborník na pľúca pozoruje:

 • perkusný zvuk sa skráti;
 • vezikulárne dýchanie môže byť oslabené;
 • jemne prebublávacie jamy;
 • mobilita pľúcnej rezervy je obmedzená.

Ak pneumoskleróza prešla do vážneho štádia, na hrudi sa vyskytuje svalová atrofia s ďalšou deformáciou hrudníka a všetkých orgánov v nej.

Často sa špecialista venuje spirometrickým technikám, ktoré mu umožňujú určiť úroveň vitálnej kapacity pľúcnych lalokov, ako aj porušenie priedušnosti.

röntgenový

Najdôležitejšou štúdiou, ktorá ovplyvňuje diagnostiku a určenie ďalšej liečby, je rádiografia pľúc. To pomáha identifikovať fibrózu vo všetkých fázach jeho vývoja, rovnako ako vidieť sprievodných ochorení (zápal priedušiek, rozdutie pľúc, tuberkulóza, atď.).

Radiológ vidí na obrázku deformáciu pľúcneho vzoru, ktorá sa stáva oka, silnejšia farba. Samotný respiračný orgán môže byť zmenšený. V dolných častiach sa vyskytujú príznaky bunkovej pľúc, ktorá je dôsledkom zmeny štruktúry výstelky.

Prítomnosť všetkých vyššie uvedených znakov počas vyšetrenia naznačuje pneumoklerózu pľúc. V budúcnosti je pacientovi pridelená udržiavacia terapia.

liečba

Pri exacerbácii súbežných ľudských ochorení sa začne nemocnica s cieľom čo najskôr začať liečiť pľúcnu pneumokrózu. K etapám ošetrovateľského procesu patrí realizácia farmakoterapie, ako aj podpora preventívnych opatrení. Liečiť chorobu môže byť len prostredníctvom integrovaného prístupu, ktorý musí byť vykonávaný po celý život.

Liečba pľúcnej pneumokrózy s liekmi

Aké lieky je potrebné použiť, môže vyriešiť iba pulmonológ pozorujúci pacienta. Nie je potrebné robiť rozhodnutie o samostatnom užívaní liekov, pretože nesprávne zvolená medikamentózna terapia môže situáciu zhoršiť.

Lekár prideľuje tieto skupiny fondov:

 • lieky, ktoré pomáhajú zriediť a vylučovať hlien z pľúc;
 • bronchodilatanciá;
 • vitamíny.

Ak má pacient pneumokardiosklerózu, môžu sa vyžadovať srdcové glykozidy, diuretiká alebo glukokortikosteroidy. Choroba, ktorá je spôsobená infekciou, vyžaduje použitie antibiotík alebo liekov, ktoré majú antimikrobiálny účinok.

Iné terapie

 • fyzioterapia

Sú indikované, ak nie sú žiadne známky zlyhania pľúc. Na liečbu sa používa ionoforéza alebo ultrazvuk, ktoré sa vykonávajú podávaním liekov. Niekedy sú predpísané termické postupy, elektroforéza alebo ultrafialové ožarovanie.

Jedná sa o kyslíkovú terapiu, ktorá je v tlakových fľašiach. Pacient ho dýcha špeciálnou maskou na dobu 5-15 minút. Táto metóda pomáha obnoviť metabolizmus v tkanivách, nasýti každú bunku tela kyslíkom.

 • Terapeutická fyzická kultúra

Je to komplex niektorých cvičení, v ktorých je zahrnutá horná časť kmeňa. Nemenej užitočné je vykonávanie dychových cvičení.

Operácia je indikovaná pri silných purulentných procesoch, ako aj pri rozsiahlej lézbe cirhózy alebo fibrózy. Postup zahŕňa vypršanie poškodenej časti pľúc alebo celého orgánu, v niektorých krajinách sa vykonáva transplantácia zdravého tkaniva. Podľa recenzií po takejto operácii sa pacient vráti do plného života bez problémov s dýchacím systémom.

Čím rozsiahlejší je vplyv na chorobu, tým je pravdepodobnejšie zastavenie ďalšieho pokroku. Po kvalitatívnej liečbe by mala osoba vykonať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo relapsu príznakov.

prevencia

Pneumoskleróza je nebezpečná, pretože môže ovplyvniť veľkú oblasť pľúcneho tkaniva. To je plné vývoja závažných komplikácií, ktoré môžu viesť k smrti chorého človeka. Ak už existuje dedičná predispozícia alebo pľúcna choroba, bude zbytočné vykonávať dennú preventívnu starostlivosť o dané ochorenie.

Čo možno urobiť na prevenciu pneumokrózy:

 • prestať fajčiť, minimalizovať používanie alkoholických nápojov;
 • včasná liečba pľúcnych ochorení, prechladnutia;
 • zmena práce, ktorá je spojená s vdýchnutím cudzích látok (prach, plyn, plesne atď.);
 • čoraz častejšie na letisku premýšľať, byť pravidelne na čerstvom vzduchu, chodiť v lese alebo na mori, temperovať organizmus pomocou stierania;
 • Neberte toxické lieky bez predpisovania lekára.

Každá osoba po 14 rokoch musí každý rok podstúpiť fluorografické vyšetrenie, čo pomáha identifikovať akékoľvek zmeny v bronchopulmonálnej štruktúre a začať liečbu v čase. Röntgen je tiež indikovaný v prítomnosti pretrvávajúcej dýchavičnosti alebo kašľa.

Nevyťažujte stav tela neustálym vplyvom predisponujúcich faktorov, ak už existujú pľúcne ochorenia. Takýto pacient by mal byť pozorovaný raz pol roka od pulmonológa.

Možné komplikácie a prognóza

U ľudí s difúznou pneumokrózou môže byť priemerná dĺžka života výrazne znížená. Choroba je plná rýchleho vývoja závažných komplikácií, ktoré vedú k smrti pacienta. Ohnisková lézia je oveľa pravdepodobnejšie, že bude liečená.

Aby sa zabránilo deformácii hrudníka v dôsledku úplnej výmeny pľúcneho tkaniva, je nevyhnutné konzultovať s lekárom včas za prítomnosti akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave.

Na každoročnej fluorografii sú všetky patológie dýchacieho systému a srdca dokonale viditeľné, čo umožňuje odhaliť pneumoklerózu v počiatočných štádiách.

Možné dôsledky ochorenia:

 • pľúcne srdce;
 • emfyzém;
 • absces;
 • chronické respiračné zlyhanie;
 • arteriálnej hypoxémie.

Pneumoskleróza pľúc nevyvíja od začiatku. Prakticky vo všetkých prípadoch človek vie o chorobách, ktoré môžu predchádzať tejto chorobe. Je vhodné ich liečiť, ako aj predchádzať komplikáciám. Splnenie týchto jednoduchých pravidiel umožní človeku vždy dýchať plnú hruď.

Pneumoskleróza pľúc človeka - čo to je?

Pneumoskleróza pľúc: Čo to je, ako nebezpečná je choroba, ako ju liečiť? Diagnóza je strašidelná, ale choroba je liečiteľná.

Všeobecné informácie a klasifikácia pneumokrózy

Pneumoskleróza pľúc je patológia náhrady normálneho spojivového tkaniva, vyvolaná zápalovými a dystrofickými javmi.

Proces substitučnej priechodnosti je sprevádzaný výskytom porúch elasticity a poruchami výmeny plynu v poškodených oblastiach.

Rast orgánov spojivového tkaniva podporuje deformáciu priedušiek, výskyt tesnení a spôsobuje zvrásnenie pľúcneho tkaniva. Vývoj choroby vedie k oddychu dýchacích orgánov ak zníženiu ich objemu. Proces je možný v akomkoľvek veku a najčastejšie sa vyskytuje v mužskej časti populácie.

Klasifikácia pneumokrózy

V závislosti od závažnosti procesu nahradenie normálneho pľúcneho parenchýmu spojivovým tkanivom, lekári sú nasledovné druhy ochorení:

 • fibróza - zvonka sa prejavujú tesné, obmedzené zmeny v pľúcnom tkanive, ktoré sa striedajú s vzdušným pľúcnym tkanivom;
 • skleróza - tvorba tesnení a nahradenie pľúcneho tkaniva spojivovým tkanivom;
 • cirhóza - extrémna krok, kompletná výmena pľúcnych mechúrikov, vaskulárne a bronchopulmonálnej spojivového tkaniva, orgány pohrudnice tesnenia a výskytu posunutie v smere patporazheniya.

V závislosti od výskytu ochorenia môže byť pneumoskleróza obmedzená a difúzna.

Obmedzená forma ochorenia sa môže vyvinúť v malej a veľkej fokálnej forme a na makroskopickej úrovni je to časť parenchýmu pľúc, ktorá má zhustnutie a vedie k zníženiu objemu postihnutej oblasti orgánu.

Obmedzená forma má takmer žiadny vplyv na proces výmeny plynu, na rozdiel od difúzie, aj keď má malý vplyv na pružnosť tkaniva.

Pri difúznej lézii dochádza k silnému poklesu elasticity pľúcneho tkaniva a stupňa jeho vetrania. Difúzne typ má vplyv na telo ako celok, a v niektorých prípadoch aj orgán, tkanivo tesniacich a pozorované zníženie objemu pľúc, ich štruktúra je prerušené.

V závislosti na tom, čo je štruktúra dýchacieho systému prešli patizmeneniyu, odborníci rozlišujú alveolárna, intersticiálna, perivaskulárnej a peribronchiálním perilobulyarvy druhy porušovania ľudských práv.

V závislosti od etiológie odborníci rozlišujú postnkrotické a discirkulačné typy ochorenia, okrem toho existuje rozdielna skleróza pľúcneho parenchýmu.

Príčiny a mechanizmy choroby

Najčastejšie je pneumokleróza komplikáciou určitých ochorení pľúc. Najbežnejšie príčiny ochorenia sú nasledovné:

 • nevyriešená pneumónia infekčnej, vírusovej a aspirickej povahy, tuberkulóza, mykóza; COPD, bronchitída a peribronchitída;
 • dlhý pleurisy;
 • pneumokonióza spôsobená vstupom do orgánov priemyselného plynu;
 • poškodenie pri vystavení žiareniu s vysokou energiou;
 • alveolitída;
 • sarkoidóza pľúc, penetrácia cudzích predmetov;
 • trauma a poranenie hrudníka; prítomnosť geneticky určených lézií dýchacieho systému.

Medzi príčiny vzniku a vývoja choroby - neúčinné liečenie respiračných orgánov, vplyv radiačnej energie s vysokou energiou, príjem toxických liekov, porážka imunitného systému. Dokážu spôsobiť pneumoklerózu hemodynamické poruchy v malom okruhu krvného obehu v dôsledku nasledujúcich ochorení:

 • mitrálna stenóza;
 • zlyhanie ľavej komory;
 • tromboembolizmus pľúcnej artérie.

Post-pneumo-málny typ poškodenia môže prebiehať v dôsledku neúplného vyliečenia zápalového procesu. Neúplný zápal v pľúcach vedie k rastu tkaniva jazvy a k prekrytiu lúmenu alveolárnych útvarov. Obzvlášť často je progresia ochorenia výsledkom komplikácií po utrpení pneumónie spôsobenej stafylokokmi. Pneumoskleróza sa v tomto prípade vyvíja v prítomnosti nekrotických oblastí pľúcneho parenchýmu a abscesov, ktorých hojenie nastáva pri výskyte fibróznych tkanív.

Posttuberkulózna forma ochorenia môže byť sprevádzaná proliferáciou spojivového tkaniva a cirkvulárneho emfyzému.

Bronchitída môže vyvolať progresiu difúznej peribronchiálnej a perilobulárnej pneumoklerózy.

Pneumoskleróza pľúc: príznaky

Obmedzená forma ochorenia môže byť nepríjemná. Niekedy u pacientov vzniká mierny kašeľ s tvorbou riedkych množstiev spúta.

Pre progresívnu difúznu pneumoklerózu pľúc sú charakterizované príznakmi, ako sú:

 • dýchavičnosť;
 • vzhľad kože s kyanotickou farbou;
 • hrudné abnormality v léziách;
 • výskyt symptómu prstov Hippokratovho.

Dýchavičnosť sa vyskytuje v počiatočnom štádiu ochorenia po fyzickej námahe a neskôr sa prejaví v pokoji odpočinku. Cyanotický odtieň sa vyskytuje v dôsledku zníženej ventilácie alveolárneho segmentu pľúc. Symptóm Hippokrates je príznakom rastu respiračného zlyhania.

Progresia difúzneho typu pneumokrózy môže byť sprevádzaná príznakmi chronickej bronchitídy. V takejto situácii má pacient kašeľ. V počiatočnom štádiu je kašeľ zriedkavý, ale v procese vývoja sa stáva nepríjemným, s purulentným sputom.

Pneumoskleróza sa zhoršuje v prípade progresie základnej choroby dýchacieho systému.

Počas vývoja ochorenia sa môže u pacienta objaviť bolesť v hrudi, slabosť v tele, zvýšená únava a strata hmotnosti. Veľmi často dochádza k rozvoju cirhózy, deformácie hrudnej kosti, atrofie medzikostálnej svalovej hmoty a pohybu srdca, veľkých krvných ciev a priedušnice v smere poškodenia. Môţe dôjsť aj k hypertenzii pľúcneho obehu a objavia sa príznaky pľúcneho srdca.

Závažnosť pneumokrózy je spôsobená stupňom poškodenia dýchacieho systému.

Komplikácie a diagnostika choroby

Zmeny v morfológii alveol, priedušiek a cievy obehového systému v dôsledku progresie ochorenia viesť k porušeniu vetranie, rozvoj arteriálnej hypoxémia a zníženie vaskulárnej prvkov. Ochorenie je komplikované výskytom pľúcneho srdca, pľúcnej insuficiencie, emfyzému pľúc.

Údaje získané počas diagnózy poruchy závisia od lokalizácie patologických zmien. Pri počúvaní sa odhalí oslabenie dýchania a dýchavičnosti.

Spoľahlivo je možné identifikovať prítomnosť porúch pomocou rádiografickej analýzy na hrudníku. Röntgen vám umožňuje vidieť zmeny v tkanivách bez príznakov ochorenia a tiež vám umožňuje určiť rozsah šírenia a povahu porúch. Na objasnenie diagnózy a jej detailov sa používa bronchografia, CT pľúc a MRI.

Počas vyšetrenia sa zisťujú nielen nekrotické zmeny v pľúcnom tkanive, ale aj zmeny, ktoré sa vyskytujú pri vývoji sprievodných patologických porúch. Tam sú tiež zmeny v pľúcnom poli v orgáne, bunkovej pľúca: vyzerá to ako porézna huba.

Pomocou bronchografie sa získavajú bronchogramy na identifikáciu konvergencie a odchýlky od normy, zúženie a deformácia priedušiek.

Pri externom vyšetrení je zaznamenaný pokles životnej kapacity.

Pneumoskleróza pľúc: liečba a prevencia

Liečba pľúcnej pneumokrózy je vykonávaná pod dohľadom odborného pulmonológa alebo terapeuta. Prítomnosť akútneho zápalového procesu u pacienta a vznik komplikácií sú indikáciou pre hospitalizáciu. Pri vykonávaní terapeutických opatrení je dôraz kladený na odstránenie itiologického faktora.

Obmedzený typ ochorenia, ktorý nemá zjavné klinické prejavy, nepotrebuje aktívnu liečbu. V prípade progresie ochorenia odporúčajú lekári použitie antimikrobiálnych, expektoračných a bronchodilatačných liekov. Keď dôjde k exacerbácii, použije sa bronchoskopia, čo zlepšuje funkciu priedušiek. Pri srdcovom zlyhaní počas liečby sa používajú lieky na báze draslíka a srdcové glykozidy. V prípade alergií sa používajú glukokortikoidy.

Obmedzené formy pneumokrózy, sprevádzané fibrózou, cirhózou, deštrukciou a tlmením tkaniva, si vyžadujú chirurgickú intervenciu - resekciu postihnutej časti orgánu.

Liečba sa môže uskutočniť pomocou kmeňových buniek, čím sa obnoví štruktúra pľúc a výmena plynov.

Ako preventívne opatrenie pri pneumo-skleróze by sa nemal tolerovať zápal, akútne respiračné ochorenie, infekcia atď. By sa mali liečiť včas. Pri práci na škodlivom produkte sa odporúča používať individuálne ochranné prostriedky. Svietenie tela a odmietanie fajčenia bude pozitívne ovplyvňovať liečbu pneumokrózy a všeobecný fyzický stav.

Pneumoskleróza pľúc: príčiny, symptómy a metódy liečby

Predĺžené pľúcne a bronchiálne ochorenia vedú k vzniku jaziev spojivového tkaniva. Rovnaké zmeny sa vyskytujú aj pri inhalačnom prachu a toxických látkach, pri zápale pľúc a pri zlyhaní srdca.

To spôsobuje sklerózu pľúcneho tkaniva a vznik mnohých chronických ochorení.

Pneumoskleróza pľúc: Čo to je?

Pneumoskleróza pľúc je patologický proces nahradenia normálneho spojivového pľúcneho tkaniva.

V tomto prípade je funkcia dýchania narušená, veľkosť dýchacieho povrchu sa znižuje. Choroba sa vyskytuje v každom veku, ľudia sa ochorejú častejšie.

Pneumoskleróza pľúc

Pneumoskleróza pľúc sa klasifikuje podľa viacerých znakov.

Z hľadiska prevalencie existujú:

 • Fibróza. V tomto prípade sú súčasne prítomné pľúcne a spojivové tkanivá.
 • Skleróza. Pľúcne tkanivo prechádza do spojivového tkaniva.
 • Cirhóza. Najťažšia fáza, pohrudnica, cievy sú kondenzované, dýchací proces je narušený.

Podieľajte sa tiež na tejto chorobe v závislosti od miesta úrazu:

 • Apikálna pneumokleróza - v hornej časti orgánu rastie pojivové tkanivo.
 • Bazálna pneumoskleróza - v tomto prípade dochádza k proliferácii tkaniva v bazálnej časti pľúc.
 • Bazálna pneumokróza - pľúcne tkanivo je nahradené spojivom v bazálnych častiach orgánu.

Okrem toho existujú dva stupne rozšírenia choroby - ohniskové a rozptýlené.

Ak sa choroba rozšíri na obidva orgány, potom sa dá povedať, že ide o difúznu pneumokrózu pľúc. Spravidla sa s touto formou môžu vyskytnúť cystické útvary, pľúcne tkanivá dostávajú menej výživy a pľúca sa znižujú vo veľkosti.

Príčiny pľúcnej pneumokrózy

Toto ochorenie sa vo väčšine prípadov vyvíja v dôsledku pľúcnych ochorení alebo komplikácií po nich.

Najbežnejšie dôvody sú:

 • Infekcia, ktorá zapaľuje pľúcne tkanivo, tuberkulózu;
 • Chronická bronchitída a zápal;
 • Dlhodobý pobyt v priestoroch so znečisteným vzduchom, napríklad v práci;
 • Zápaly spôsobené rôznymi alergénmi;
 • Beckova pľúcna choroba;
 • Poranenia pľúc;
 • Dedičnosť.

Bežnou príčinou vzniku tejto choroby nie sú úplne vyliečené zápalové procesy v pľúcach: bronchitída, pneumónia.

Symptómy pľúcnej pneumokrózy

Klinika závisí od formy: difúznej alebo ohniskovej. Posledne menovaný je charakterizovaný miernym dyspnoe a uspokojivým stavom.

Pri difúznej pneumokróze sú typické nasledujúce príznaky:

 1. Dýchavičnosť. V rozptýlenej podobe sa nezobrazuje okamžite, v počiatočnom štádiu sa to deje len fyzickou námahou. Keď choroba postupuje, dyspnoe je prítomné aj v pokoji odpočinku.
 2. Kašeľ, veľmi silný, s výlučkami podobnými hlienu s prídavkom hnisu.
 3. Konštantná slabosť, únava, hlava môže byť otočená.
 4. V hrudníku, neustále bolesť.
 5. Koža sa stáva kyanotickou farbou.
 6. Jeden človek môže schudnúť, ale nemení stravu.
 7. Hrudník sa postupne deformuje a falangy prstov sa na koncoch zahustia a stanú sa ako paličky.
 8. Pľúcna insuficiencia.

Prítomnosť bronchiektázy je sprevádzaná hemoptýzou a purulentným sputom. Fibrotické zmeny pľúcneho tkaniva sa objaví plytký, zrýchlený dych, vysokú postavenie membrány (v dôsledku zníženia veľkosti pľúc) a deformáciu bronchiálneho stromu.

Progresia ochorenia vedie k stagnácii v pľúcach ak expanzii pravého srdca. Vývoj srdcového zlyhania sa prejavuje zvýšeným edémom a dyspnoe.

Ak symptómy nie sú veľa a sú vyjadrené rozmazané, môžeme hovoriť o miernej forme pneumokrózy.

Diagnóza ochorenia

Toto ochorenie je diagnostikované röntgenom. Jasne ukazuje zmeny v tkanivách orgánu. V úvodných fázach sú zmeny viditeľné len v jednej oblasti.

Funkčné pľúcne testy sú uspokojivé, ale pri difúznej pneumokróze sa výrazne odchyľujú od normy a nepodliehajú terapeutickej korekcii.

Keď obštrukčná typu (emfyzém, chronická bronchitída) - narušený vedenie vzduchu, čo má za následok hypoxémiu (znížená saturácia krvi kyslíkom).

Redukčný typ (zníženie pľúc) - vedie k zníženiu vitálnej kapacity pľúc, vodivosť je nevýznamne narušená.

Pulmonológovia na diagnostiku používajú externé vyšetrenie pacienta, bronchoskopiu, bronchografiu. V prípade potreby vymenujte MRI.

Liečba pľúcnej pneumokrózy

Choroby sú riešené lekárom pulmonológa alebo terapeutom. Použité spôsoby liečby závisia od štádia ochorenia.

Špecifická liečba neexistuje, liečba je zameraná na odstránenie príčiny, ktorá vyvolala vývoj ochorenia. S ľahkou formou je hlavným pravidlom opatrnosť a podpora tela, aby sa vylúčil výskyt zápalových ohniskov.

Liečba difúznej pneumokrózy zahŕňa nasledujúce položky:

 • Prijímanie antimikrobiálnych látok;
 • Určené bronchodilatanciá a lieky, ktoré majú vylučujúcu látku;
 • Lekári môžu odvádzať prieduškové trubice;
 • Na prevenciu príznakov myokarditídy sa používajú aj srdcové lieky.

Ak nie je pľúcna nedostatočnosť, špecialista môže predpísať špeciálne fyzioterapeutické postupy. V obzvlášť ťažkých prípadoch môže byť potrebná chirurgická intervencia.

Tradičné metódy liečby

V neotvorených prípadoch sa používa tradičná medicína. Zvyčajne sa väčšina z nich používa na liečbu bronchitídy. Tu sú niektoré recepty:

 • V thermos musíte varenie 1 polievková lyžica siatie ovsa pol litra vriacej vody. Nechajte sa v noci, vyprázdnite ráno a pijte v malých porciach počas celého dňa.
 • Dobre premyté sušené ovocie by malo byť namočené cez noc. Musia sa ráno konzumovať na prázdny žalúdok. Vďaka svojim diuretickým a laxatívnym vlastnostiam pomáha takýto nástroj vyčistiť pľúca stagnácie.
 • Je tu ďalší nádherný nástroj - cibuľa. Jedna vec, ktorú musíte uvariť a trieť s cukrom. Zoberte túto zmes, ktorú potrebujete jednu polievkovú lyžicu každé dve hodiny.

Existuje veľa receptov, ale nepoužívajte samoliečbu - používajte okrem liečenia drog aj ľudové metódy a až po konzultácii / vymenovaní lekára.

Dôsledky a komplikácie

Samozrejme, osoba bude mať otázku: aké je riziko pneumokrózy pľúc? Ak toto ochorenie nie je liečené, môže sa vyskytnúť srdcová a pľúcna insuficiencia.

V neskorších štádiách sa môže spodná časť pľúc postupne stáť ako porézna huba (tzv. Voštinová pľúca). V dôsledku toho dochádza k problémom s dýchaním a infekcia sa vyvíja znova, čo vedie k zhoršeniu stavu človeka.

Priemerná dĺžka života pri pľúcnej pneumokleróze závisí od štádia, v ktorom je choroba zistená, od včasnej liečby, od dodržiavania všetkých lekárskych predpisov, od prevencie. Ak nechcete chorobu spustiť, pravdepodobnosť priaznivého výsledku je veľmi vysoká.

Všetky choroby pľúc by sa mali liečiť včas a úplne vyliečiť. Najlepšie je, aby ste o to požiadali špecialistov a nezaoberali sa samoliečbou.

Ak je príčinou ochorenia kontaminovaný vzduch v pracovných priestoroch, zamyslite sa nad meniacimi sa profesionálnymi aktivitami.

Kód ICD 10

Časť (J84) - Intersticiálne pľúcne ochorenia

pneumosclerosis

Pri pneumoskleróze dochádza k proliferácii spojivového tkaniva v pľúcach pri tvorbe zjazveného tkaniva. Pneumoskleróza môže byť ohnisková, to znamená, že sa šíri v špecifickej ploche pľúc. Alebo difúzna difúzia v obidvoch pľúcach.

V pľúcnom tkanive dochádza k patologickému procesu. Ide o vývoj fibrózy v pľúcnom tkanive. Zahŕňa zápalový proces pľúcneho tkaniva. Tento proces možno nazvať chronickým.

Výsledkom týchto patologických stavov sú komplikácie. Medzi tieto komplikácie patria:

V niektorých prípadoch sú procesy ovplyvňujúce pľúca a srdce významné. Takzvané pľúcne srdce. To je tiež vážny patologický proces.

Čo je to?

Pneumoskleróza je zápalový jav v pľúcach, v dôsledku ktorého dochádza k nahradeniu pľúcneho tkaniva spojivovým tkanivom. Spojivové tkanivo vedie k nezvratným procesom. V priebehu týchto zápalových procesov dochádza k deformačnej zmene priedušiek, napätia pľúcneho tkaniva.

Pľúca sa značne líšia svojou veľkosťou. V dôsledku zmien vo veľkosti sa stávajú vzduchom. Priebeh choroby je progresívny. To znamená, že symptomatológia výrazne rastie.

Existuje niekoľko fáz pneumo-sklerózy. Prvý typ sa týka pneumofibrózy. Toto sa mení v pľúcnom parenchýme. V skutočnosti pneumoskleróza po najťažšom patologickom procese - pneumocyróze.

dôvody

Aká je hlavná etiológia tejto choroby? Medzi hlavné príčiny pneumokrózy patria pľúcne ochorenia. Najčastejšie sa pneumoskleróza spája s nasledujúcimi patologickými stavmi:

A tiež môžu byť cudzie telesá priedušiek príčinou tejto choroby. Vrátane mechanického poškodenia. Napríklad zranenia a poranenia hrudníka. Existuje aj vrodená patológia pľúc.

Najčastejšie však hlavné dôvody sú v získanej patológii. Vrodená patológia sa pozoruje v mnohých prípadoch. Dôvodom môže byť aj použitie liekov, srdcové zlyhanie.

príznaky

Pri symptomatológii pneumoklerózy sa lézia zaoberá. Napríklad pri fokálnej skleróze je patologický proces obmedzený na menšie klinické príznaky. V tomto prípade klinické prejavy zahŕňajú:

 • kašeľ;
 • menšie oddelenie bronchiálnych sekrétov;
 • hrudná abnormalita.

Spoločná pneumokróza je charakterizovaná významnejšou symptomatológiou. Keďže pacient sa vyznačuje dýchavičnosťou, cyanóza kože. Dyspnoe sa zvyčajne pozoruje pri fyzickej aktivite. Okrem toho, s nárastom symptómov, sa dyspnoe pozoruje v pokoji.

Pacient má tiež symptomatológiu spojenú s vonkajšími príznakmi. V tomto prípade ide o formu prstov. Prsty sú zvyčajne vo forme tympanických tyčiniek.

Treba poznamenať, že rozšírená pneumokróza je charakterizovaná chronickou bronchitídou. Čo v tomto prípade vedie k nasledujúcim príznakom:

 • kašeľ;
 • vypúšťanie purulentného sputa.

Symptomatická pneumo-skleróza je pre základnú chorobu veľmi dôležitá. V tomto prípade má pacient pocit zvýšenej slabosti, bolesti na hrudníku. V niektorých prípadoch výrazne úbytok hmotnosti, zvýšená únava.

Existuje deformácia hrudníka, atrofia intercostálnych svalov, posun srdca. Funkčná zvláštnosť pľúc je narušená. Dôsledkom môže byť často chronické respiračné zlyhanie. Preto emfyzém pľúc.

Viac informácií na webovej stránke: bolit.info

Konzultácia so špecialistom je povinná!

diagnostika

Pri diagnostikovaní pneumoklerózy je identifikovaná anamnéza. Súčasne zhromažďovanie informácií o vývoji choroby. Zahrnutie možných príčin pneumoklerózy.

Je dôležitá pri diagnostikovaní fyzikálneho vyšetrenia pneumoklerózy. Predpokladá prítomnosť určitých klinických príznakov. Táto skúška je však dôležitá len pri prijímaní špecialistov.

Počúvanie pľúc zohráva veľkú úlohu. Zároveň je počuť oslabené dýchanie. Častým prípadom je mokrá a suchá žihľavka. Podrobnejšia diagnostika umožňuje metódu rádiografie.

Pomocou rádiografie sa zistia patologické zmeny v pľúcnom tkanive. V diagnostike bronchoskopie pneumokrózy je dôležitá. Táto technika dokáže presnejšie stanoviť diagnózu, určiť zameranie lézie.

Spôsob CT a MRI pľúc je široko používaný, čo umožňuje podrobnejšie študovať patologické javy pľúcneho tkaniva. Pri diagnostike sa používa metóda spláchnutia priedušiek, čo umožňuje zistiť príčiny pneumokrózy. Diagnóza je založená na použití spirometrie.

Spirometria vám umožňuje určiť funkciu vonkajšieho dýchania. Tým sa znižuje kapacita pľúc. Laboratórne testy neumožňujú presnú diagnózu.

Diagnóza pneumokrózy je tiež založená na konzultácii so špecialistom. Významnú úlohu zohráva pulmonológ. Tento lekár je schopný diagnostikovať na základe predpísaných štúdií. Takisto, ak existuje jasný klinický obraz.

prevencia

Je možné zabrániť pneumokróze? Samozrejme áno. Profylaxia je zameraná na liečbu základnej choroby. Ktoré je ochorenie pľúc.

Prevencia je tiež zameraná na liečbu ochorení, ktoré vedú k pneumokróze. Vrátane prechladnutia a infekčných ochorení. Napríklad bronchitída, pneumónia, tuberkulóza.

Pri prevencii veľkého významu je príjem liekov. Lieky na drogy by sa mali používať prísne podľa schémy, nezabudnite konzultovať s odborníkmi. Nesprávne dávkovanie môže viesť k nezvratným účinkom.

Aby sa zabránilo vniknutiu škodlivých toxických látok do tela, je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Napríklad pri výrobe je potrebné používať ochranné metódy. Vrátane respirátorov, masiek a podobne.

Ak existujú prípady chorobnosti medzi pracovníkmi výroby, je potrebné urýchlene presunúť ľudí na šetrnejšie podmienky bez vplyvu škodlivých látok. Povinnou podmienkou prevencie je posilnenie imunity. A je tiež dôležité vylúčiť zlé návyky, najmä ak je dedičná alebo vrodená predispozícia.

Prevencia je tiež zameraná na vytvrdzovanie, fyzické cvičenia. Tieto metódy môžu nielen posilniť imunitu, ale tiež zabrániť infekčným chorobám. Vrátane prevencie katarálnej choroby.

Prevencia je tiež spojená s metódami ročného vyšetrenia pľúc. To umožňuje nielen prevenciu pneumokrózy, ale aj detekciu pľúcnej patológie v počiatočnom štádiu. Stále aktuálna je lekárska prehliadka.

liečba

Pneumoskleróza je vyliečená pod dohľadom špecialistov. Títo odborníci sú pulmonológ a terapeut. Prítomnosť akútnych príznakov je indikátorom liečby v nemocnici. Dôležitou metódou liečby pneumokrózy je odstránenie etiologických príčin.

Ak sa zistí ohnisková pneumo-skleróza, potom sa terapia nepodarí posilniť. Ak sa vyskytnú exacerbácie, mali by sa použiť nasledujúce typy liečby:

 • antimikrobiálne prípravky;
 • vykašliavanie;
 • mukolytické lieky;
 • bronchodilatanciá.

Ak je zistená srdcová nedostatočnosť, používajú sa srdcové glykozidy. Vrátane prípravkov draslíka, glukokortikoidov. Tieto finančné prostriedky sú veľmi dôležité v prípade alergického procesu.

Široko používaný spôsob nešpecifickej liečby. Vrátane fizioprotsedury. Dobrou účinnosťou je masáž, fyzioterapia, kyslíková terapia, fyzioterapia.

Ak dôjde k obrovskej hnisavosti a cirhóze, je potrebné použiť chirurgickú intervenciu. Keďže konzervatívna technika nestačí. Chirurgická intervencia je zameraná na resekciu postihnutej časti pľúc.

Pri ťažkých formách pneumosklerózy sa tiež lieči niektorými technikami. Používajú sa napríklad kmeňové bunky. Ak je deformácia pľúc najťažšia, potom je potrebná transplantácia pľúc. V opačnom prípade nie je možné dosiahnuť účinok!

U dospelých

Pneumoskleróza u dospelých je pomerne bežná choroba. Jeho vlastnosti sa týkajú nielen ohniskových lézií, ale aj bežnejších variantov. Získaná patológia má mimoriadny význam.

Paradoxne je pneumoskleróza častejšia u mužov ako u žien. Čo je to spojené? Je to spôsobené tým, že muži po päťdesiatich rokoch sú najviac náchylní na pneumoklerózu. A príčina ochorenia u starších mužov súvisí:

 • tuberkulóza;
 • zápal pľúc;
 • znížená imunita;
 • prítomnosť chronickej patológie (vrátane srdcových ochorení);
 • nezdravý životný štýl.

Všetky tieto patologické procesy, tak či onak, prispievajú k vzniku pneumokrózy. Muži sú o svoje zdravie menej znepokojení. A vo veku päťdesiat sa začnú prejavovať rôzne patologické procesy.

Častejšie, v dospelosti v dôsledku získanej patológie, dochádza k difúznej pneumokróze. V dôsledku toho, čo spôsobuje nasledujúce komplikácie:

 • respiračná nedostatočnosť;
 • emfyzém pľúc;
 • chronická bronchitída.

Ženy môžu tiež vyvinúť pneumoklerózu. Dôvody môžu byť vrodené aj získané. Symptomatológia pre všetkých je rovnaká. Závisí však od priebehu patologického procesu a od povahy poškodenia.

Pri fokálnej pneumokleróze je symptomatológia nevýznamná. Môže vykašať kašľa. Vrátane slabosti, zníženej efektivity. Tiež príčiny ochorenia u dospelých môžu byť:

 • pracovať v škodlivej výrobe;
 • zranenia a zranenia hrudníka.

Pri zamestnávaní prechádza zdravotná komisia akákoľvek osoba. Ak je v minulosti chronické ochorenie pľúc, je potrebné vylúčiť zamestnanie v škodlivej produkcii. Keďže ochranné pomôcky niekedy nie sú k ničomu, človek stále ochoreje.

Obzvlášť ťažké je pneumokokróza u starších pacientov. A sexuálne znamenie nezáleží. Ak sú súčasne choroby, proces vedie k úmrtnosti.

deti

Pneumoskleróza u detí je zriedkavé ochorenie. Ak sa ochorenie rozvinie u detí, môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Vrátane dojčiat. Ak ide o deti, sú prípady respiračného zlyhania časté.

U detí staršej vekovej kategórie sú pozorované rôzne klinické príznaky. Vyznačujú sa prejavom u dospelých. Tieto klinické príznaky zahŕňajú:

Infekcia sa často spája. To vedie k nepriaznivým výsledkom. Zahŕňa letalitu tohto patologického stavu. Príčiny nemajú jasnú etiológiu. Existujú však návrhy, že príčiny pneumokrózy u detí sú:

 • vrodená patológia;
 • katarálne choroby;
 • neliečená bronchitída.

Je veľmi dôležité, najmä v detstve, začať liečbu v počiatočnom štádiu ochorenia. Rodičia majú venovať pozornosť symptomatológii pneumokrózy u detí a naliehavo hľadajú pomoc. Diagnóza pneumoklerózy u detí sa nelíši od diagnózy u dospelých.

Liečba u detí vo väčšine prípadov sa znižuje na symptomatickú liečbu. To znamená výnimku akútnych symptómov. Toto je obzvlášť dôležité v prípade akútnej difúznej patologickej pneumoklerózy.

výhľad

Pri pneumoskleróze prognóza závisí od mnohých okolností. Napríklad z lokalizácie patologického procesu. Ak je ohnisková pneumoskleróza, prognóza je výhodnejšia. Pri difúznej pneumokleróze je prognóza nepriaznivá.

Prognóza závisí od veku pacienta. Vo vyššom veku prognóza nepriaznivá. V mladšom veku sú možné dobré predpovede.

Na predikciu pneumokrózy je veľmi dôležitá prítomnosť farmakoterapie. Ak je pacient ošetrovaný v nemocnici a dodržiava všetky pravidlá lekárskej terapie, prognóza je dobrá. Ak sa pacient zaoberá samoliečbou, prognóza je poľutovaniahodná.

výsledok

Pri pneumoskleróze výsledok závisí od priebehu pneumoklerózy. Pri ťažkej chorobe, ktorá je sprevádzaná komplikáciami, je možný smrteľný výsledok. Pri ľahšej chorobe je výsledok priaznivý.

Pneumoskleróza môže viesť k rozvoju respiračného zlyhania. Zvlášť pri ťažkej deformácii pľúc. Ak nie sú žiadne komplikácie vo forme emfyzému, výsledok je priaznivý.

Výsledok závisí od základnej choroby. Ak neodstránite základnú chorobu, je tu komplikácia. Na druhej strane komplikácie môžu viesť nielen k invalidite, ale aj ku smrti.

životnosť

Čím účinnejšia je liečba pneumokrózou, tým vyššia očakávaná dĺžka života. Očakávaná dĺžka života je ovplyvnená stavom pacienta, jeho pozorným postojom k jeho zdraviu. Ide o nezdravý životný štýl a zníženie imunity, ktoré vedie k zníženiu kvality života.

Je dôležité sledovať nielen preventívne metódy, ale aj komplexnú liečbu. Bez zbytočného odkladu nie je potrebné používať lieky nekontrolovane. Keďže to nielen vedie k ochoreniu, ale zhoršuje priebeh základnej patológie.

Predpokladaná dĺžka života je vyššia, ak pacient spĺňa predpis lekára. V žiadnom prípade nie je možné zaobchádzať samostatne. To nielen znižuje trvanie života, ale vedie aj k nezvratným komplikáciám!